Biztonságtudományi és technológiai kompetencia központ

Digitális integráció az ipari megbízhatóság, minőség és hatékonyság fokozására 

A biztonságtechnika elsődleges feladata a komplex rendszerek működéséhez és teljesítőképességéhez kapcsolódó kockázatok kontrollálása, a bizonytalan környezet és alkotó elemek ellenére.

Ennek megfelelően a Projekt tárgya, hogy meghatározó ipari alkalmazási területeken (olaj- és gázipar, járműbiztonság, közlekedésbiztonság, valamint építési technológiák) új, a hatékonyságot és biztonságot egyaránt növelő módszereket dolgozzon ki, valamint ehhez megfelelő IT platformot biztosítson.

A biztonságot a piaci megtérülés szemléletével ötvöző szemlélet számos területre adaptálható és egy átfogó tervezési és megvalósítási rendszerré fejleszthető.

Projekt címe: Biztonságtudományi és technológiai kompetencia központ – Digitális integráció az ipari megbízhatóság, minőség és hatékonyság fokozására 

Projekt azonosítója: 2019-1.3.1-KK-2019-00004 

A projekt megvalósításának kezdete: 2021.01.01. 

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.12.31. 

A projekt szerződött összköltsége: 3 688 260 923 Ft

NKFIH által nyújtott vissza nem térítendő támogatás összege: 2 500 000 000 Ft

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem költségvetése: 1 564 474 268 Ft 

A támogatás mértéke: 100% 

Konzorciumvezető: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Konzorciumi partnerek: Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., Robert Bosch Kft., thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft., ZÁÉV Építőipari Zrt. 

A biztonságtudomány aktuális kihívása az absztrakt modellezésen és adatfeldolgozáson alapuló, digitálisan koordinált, biztonságközpontú tervezés és üzemeltetés megvalósítása.

A Projekt célja egy ipari biztonságtechnikával foglalkozó, egyetemi bázisú Kompetencia Központ létrehozása, amely az ipari létesítmények, folyamatok és termékek biztonságának garantálása mellett jelentős hozzáadott piaci értéket képvisel. A biztonságtechnika elsődleges feladata a komplex rendszerek működéséhez és teljesítőképességéhez kapcsolódó kockázatok kontrollálása, a bizonytalan környezet és alkotó elemek ellenére. Ennek megfelelően a Projekt tárgya, hogy meghatározó ipari alkalmazási területeken (olaj- és gázipar, járműbiztonság, közlekedésbiztonság, valamint építési technológiák) új, a hatékonyságot és biztonságot egyaránt növelő módszereket dolgozzon ki, valamint ehhez megfelelő IT platformot biztosítson. 

A biztonságtudomány aktuális kihívása az absztrakt modellezésen és adatfeldolgozáson alapuló, digitálisan koordinált, biztonságközpontú tervezés és üzemeltetés megvalósítása. A korszerű biztonságtudományi stratégia részei: az üzembiztonság, a környezetbiztonság, a gyártástechnológiák anyag- és energiabiztonságának rendszerszemléletű megalapozása, hozzájárulás a biztonságosan fenntartható fejlődéshez okos (smart) termékek kifejlesztésével, valamint az ilyen termékek életciklusának biztonságos újraindítása, illetve lezárása.

A biztonságot a piaci megtérülés szemléletével ötvöző szemlélet számos területre adaptálható és egy átfogó tervezési és megvalósítási rendszerré fejleszthető. A különböző területeket egy magas megbízhatóságú infokommunikációs platform kapcsolja össze, ami magában foglalja a korszerű rendszermérnöki eszközök kezelését, kommunikációs és adatfeldolgozó módszerek integrálását, a matematikai statisztika kritikus állapotokra vonatkozó új módszereinek alkalmazását, elősegítve stratégiai laboratóriumok összehangolt, multidiszciplináris együttműködését is.

A BME-n meglévő kompetenciák, valamint az ezekre épülő – a biztonságtudomány legkorszerűbb irányainak ipari alkalmazására hivatott – stratégiai célok és tevékenységek biztosítékot jelentenek a közös tervek sikeres végrehajtására. A BME és a Konzorciumi Vállalkozások tudományos és gazdasági potenciáljainak összekapcsolása olyan értékes technológiák és termékek közös kifejlesztéséhez vezet, amelyek az üzleti és tudományos elvárásoknak egyaránt megfelelnek.

A létrejövő Kompetencia Központ tartalmazza a szakterülethez kapcsolódó laboratóriumok kialakítását, a területen a kutatói kapacitások volumenének bővítését és az ismeretek mélyítését. Ezen kompetenciák teszik képessé a központot, hogy a szakterületen hazai és nemzetközi kutatási-fejlesztési programokban vegyen részt és a gazdaság egyéb szereplői részére magas hozzáadott értékű KFI szolgáltatásokat nyújtson, a szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezési jogok figyelembevételével. 

A projekt segítségével az egyetem és az ipari partnerek professzionális tudományos és gazdasági potenciáljainak összekapcsolása valósul meg a Műegyetemen meglévő kompetenciákkal és stratégiai célokkal, melyek olyan új, értékes technológiák és termékek közös kifejlesztéséhez vezetnek, amelyek az üzleti és tudományos elvárásoknak egyaránt megfelelnek. A Biztonságtudományi és technológiai kompetencia központ projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2019.1.3.1-KK-2019-00004 kódszámú pályázatának keretén belül valósul meg  2 500 000 000 Ft támogatási összegből.

Aktualitások
MOL együttműködés

A MOL termelő egységeinek szenzor-lefedettségét új generációs, gazdaságos IoT megoldásokkal és további ipar 4.0 eszközökkel kívánja elérni. 

BOSCH együttműködés

A rendelkezésre álló szimulációs módszer továbbfejlesztése az adott alkalmazásra történő szabása a termikus viselkedés témakörében. A szimulációs esetek definiálása.

thyssenkrupp együttműködés

A thyssenkrupp által biztosított modellek és fejlesztési adatok alapján a BME azonosítja, hogy mely analízis lépések jelentik a szűk keresztmetszetet.

ZÁÉV együttműködés

Kidolgozzuk a BME-vel közösen fejlesztett  gerendacsaládok gyártmányterveit és elkészítjük a laboratóriumban vizsgálandó prototípust.

Loading...